Condiții de închiriere

Necesități

Clientul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- vârsta minimă de 21 - 25 ani impliniți (depinde de tipul mașinii) si maxim 75 de ani
- să posede permis de conducere valid de minim 1 an
- să prezinte în original și în copie următoarele documente:
a) buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români
b) pașaport pentru cetățenii străini sau cu dublă cetățenie
c) permis de conducere
Clientul va folosi autoturismul ca un bun proprietar.

Predare și returnarea autoturismului

- Autoturismul va fi închiriat în bune condiții fără defecte. Orice plângere referitoare la starea tehnică a autoturismului va fi adusă la cunoștiință reprezentantului firmei în momentul predării.
- Clientul va returna autoturismul în starea tehnică în care l-a preluat, împreună cu documentele și echipamentele acestuia, la data si locul stabilite in contract.
- La predare, autoturismul va fi curățat interior/exterior si cu rezervorul plin, la fel urmând să se facă și returnarea acestuia. În caz contrar, firma va încasa contravaloarea combustibilului la prețul de 2 euro/l, respectiv contravaloarea unei spălări interioare și exterioare a autoturismului.

Condiții de utilizare ale autoturismului

Clientul se obligă:
- să nu fumeze în mașină
- să nu transporte pasageri sau bunuri contra cost
- să nu tracteze un alt autoturism sau nimic altceva
- să nu folosească autoturismul pentru curse sau alte tipuri de concurs
- sa nu conducă autoturismul dacă se află sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor, sau a altor substanțe
- să folosească autoturismul numai pe drumuri europene, naționale sau județene care sa aiba obligatoriu strat asfaltic (exclus drum de piatră, de pământ sau forestier)
- să nu cesioneze, subînchirieze, vândă acest contract, să nu realizeze acte de asociere privind bunul închiriat, să nu încredințeze volanul autoturismului altor persoane
- să nu garanteze împrumuturi sau obligații pentru el sau pentru alții cu bunul închiriat
- dacă dorește să părăsească teritoriul României cu autoturismul închiriat să solicite obligatoriu acordul scris al firmei.
- să nu folosească autoturismul în contradicție cu legile române și cu regulile de circulație valabile pe drumurile publice, pe întreg teritoriul statului român și în afara granițelor acestuia, după caz.
În cazul defectării autoturismului - să anunțe imediat telefonic firma (maxim o oră)
- costul tuturor amenzilor stabilite în cazul autoturismului pentru încalcarea normelor privind parcarea, traficul sau a altor prevederi legale sunt suportate exclusive de către chiriaș;
- pierderea sau distrugerea cheilor mașinii se va taxa cu 200 EURO;
- pierderea sau distrugerea documentelor mașinii se va taxa cu 100 EURO
- în cazul în care mașina se va returna cu zgârieturi, lovituri, huse murdare sau arse, cu accesorii lipsă sau stricate, taxa de garanție nu se va restitui

Asigurarea

Autoturismul este asigurat CASCO în categoria special destinată închirierilor. Clientul precum și ceilalți participanți la călătorie nu sunt asigurați de către firmă. Firma nu va fi răspunzătoare de distrugerea sau de furtul bunurilor aparținând clientului sau însoțitorilor acestuia pe parcursul derulării contractului.